Algemene informatie

Trim Slim Almere is een vereniging zonder winstoogmerk. Dat betekent dat de leden de jaarlijkse begroting moeten goedkeuren. Alle inkomsten van Trim Slim worden dus besteed aan de vereniging. Trim Slim Almere staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 32142211

De regels waar de vereniging zich aan te houden heeft zijn vastgelegd in de Statuten en in het Huishoudelijk Reglement.

Verder wordt er jaarlijks door het bestuur een Beleidsplan gemaakt waar in hoofdlijnen staat omschreven waar het bestuur aan gaat werken.

 

Leden die zich op een bepaalde manier voor de vereniging verdienstelijk hebben gemaakt, kunnen benoemd worden tot Erelid of lid van verdienste.

Tot erelid van Trim Slim zijn benoemd:

Erik Bronkhorst (oprichter Trim Slim)

Arthur Eijpe

Herman Bakker

Jan Wolt

Tot lid van Verdienste is benoemd:

Roel Heijser

 

Hierbij treft u de link naar de laatste verslag van onze ledenvergadering: ALV 2015

 

Met trots heeft Trim Slim op 2 juli 2011 haar erkenning als leerbedrijf mogen ontvangen.